Suunnittelu

Palvelut:

Arkkitehtisuunnittelu, Pääsuunnittelu, Hankesuunnittelu, Ympäristönsuunnittelu, Kaavoitushankkeiden valmistelut, Visualisointi ja selvitykset, Sisustussuunnittelu, Graafinen suunnittelu, Tuotemallinnus, Cad, 3d, Tuotesuunnittelu, Innovatiiviset kehityshankkeet, Rakennusten tarkemittaus, Rakennusinventointi, Työmaan vastaavan työnjohtajan tehtävät arkkitehtivalvonnan yhteydessä, Energiaselvitykset ja -todistukset sekä AHOOD-tekniikkaan perustuvien plusenergiatalojen suunnittelu.

 

 

 

Arkkitehtuuri MJK, Martti Kallinen

Arvot, liiketunnus, työskentelytapa ja suunnittelun tavoite

 

Arvot ja estetiikka

MJK tuo rakentamiseen mielellään pehmeitä, elämyksellisiä ja inhimillisiä arvoja yhdistämällä toiminnalliset tavoitteet taiteellisten pyrkimysten kanssa sopusointuiseen kokonaisuuteen. (esim. MJK-tunnuksen kirjaimien suorat ja kaarevat linjat)

Rationaalinen estetiikka on myös olemassa. Se on käyttökelpoinen estetiikan laji erityisesti funktionaalisessa rakentamisessa. Sen hallitseminen onnistuakseen on erityisen vaativa tehtävä. Siksi rakennettu elinympäristömme on usein keskeneräisen tuntuinen.

 

Työskentelytapa

Suunnittelutyö tehdään 3D-ohjelmilla. Suunniteltavasta kohteesta luodaan digitaalinen pienoismalli, johon voidaan lisätä materiaaleja, valoja sekä 3D-kalusteobjekteja. Auringon varjo- ja valokulmat voidaan analysoida ajan ja paikan mukaan. (vrt. tunnuksen kolmiulotteisuus)

Viime vuosina on tullut mukaan energialaskenta. Rakennuspaikan aurinkoenergiat analysoidaan ja pohditaan ilmaisenergioiden hyödyntäminen niin, että rakennuksesta tulee mahdollisimman omavarainen, edullinen asua ja rakennus säilyttää myös teknisen arvonsa.

 

Suunnittelun tavoite

Suunnittelun luova tuote on aina enemmän kuin osiensa summa. (vrt. MJK-tunnuksen kaksi kirjainta M ja K. Ne luovat yhdessä vaikutelman kolmesta kirjaimesta MJK)

Suunniteltava kokonaisuus voidaan kokea myös syvällisemmin, selittämättömällä intuitiivisella tasolla, esim. asunto, tulisi valmiina tuntua sydämelliselle. (MJK-tunnuksen kilpenä on sydän)

 

Paimiossa 26.8.2003,  Päivitetty 19.2.2015

Martti Kallinen

 

 

Puh. 050 - 533 4001     •       martti  (at)  kallinen.net      •     Tomerontie 65 a,  21530 PAIMIO